×
 

PÅ GÅNG HOS KUI STOCKHOLM

31
januari

Autism inom förskolan

Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse o...
31
januari

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Hur hjälper man personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta ...
01
februari

Ansökan till YH-program öppnar

Den 1 februari 2023 startar YH-säsongen och ansökan öppnar upp till våra YH-program med st...
01
februari

Gruppledar­utbildning

Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? I Gruppledarutbildning får du verk...
01
februari

ADHD i förskolan

Utbildningen ger dig kunskaperna och kompetensen så att du på allra bästa sätt kan bemöta ...
02
februari

Språkutveckling och språkstimulering

Hur utformar vi språkstödjande insatser och miljöer som möjliggör språkligt lärande och sa...
02
februari

Emotionellt instabil personlighetsstörning

Utbildningsdagen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med emotionellt inst...
02
februari

Samtycke, sexualitet och relationer i förskolan

Genom att samtala hjälper vi barnen att sätta och lyssna in gränser, bli mer medvetna om s...
06
februari

Fördjupade kunskaper om IF

Fördjupade kunskaper om IF skall bidra till att personer i närmiljön har fördjupade kunska...
06
februari

ADHD inom LSS

Under utbildningen kommer du som arbetar inom LSS få kunskap och förståelse för diagnosen....
07
februari

Epilepsi

Under den här utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för ...
07
februari

Tydliggörande pedagogik och NPF i förskolan

Tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom förskolan att få verktyg till ...
09
februari

Autism, LSS och bemötandemodeller

Utbildningen ska bidra till att personer i närmiljön har den kunskap och kompetens som beh...
09
februari

Samtycke, sexualitet och relationer i skolan

Genom att bidra med sexualkunskap har vi som vuxna (både föräldrar och lärare) möjlighet a...
13
februari

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

När barnen får lära sig om mat och när de får smaka och prova olika smaker och konsistense...
15
februari

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

Under föreläsningen kommer ni att få praktiska tips på hur ni kan arbeta på er förskola....
15
februari

Konsten att skapa arbetsglädje

Under utbildningen arbetar vi konkret med vad du som chef konkret kan göra för att öka arb...
16
februari

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Under kvällen kommer logoped Julia Andersson att prata kring dyslexi, läs -och skrivsvårig...
16
februari

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållnings...
20
februari

Sårbehandling

Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas.
21
februari

Psykiatriska diagnoser

Utbildningen ger dig ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär att leva med dem ...
22
februari

Pedagogisk dokumentation

Under kvällens föreläsning om pedagogisk dokumentation kommer ni att få konkreta förslag p...
22
februari

Psykisk ohälsa hos äldre

Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba...
23
februari

Barns inlärning och lärande

Föreläsningen Barns inlärning och lärande kommer att ge dig insikt om hur den nya forsknin...
23
februari

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress är två ord som ofta kopplas samman - tyvärr! När stress blir långva...
03
mars

Ansökan till Komvux i Stockholm öppnar!

Ansökan till Komvux i Stockholm öppnar 3 mars 2023...
06
mars

Tecken som stöd

Utbildningen ger dig aktuell forskning och även möjlighet att prova på att använda tecken ...
07
mars

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Kunskap och redskap för att skapa det lugn och den trygghet som är en förutsättning för lä...
07
mars

Kontakt­mannaskap

Denna utbildningsdag syftar till att ge dig som deltagare verktyg för en fungerande modell...
09
mars

Taktil stimulering - Introduktion

Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppe...
13
mars

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Hjälp och stöd att underlätta åldrandet för de här personerna. Vi går igenom demensbegrepp...
15
mars

Motiverande samtal

MI stimulerar till att individen själv får möjlighet att hitta och fundera över olika lösn...
15
mars

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och ...
20
mars

Lågaffektivt bemötande inom LSS

Kunskap och kompetens för att förebygga och minska utmanande beteende
20
mars

NPF och tydliggörande pedagogik | Fritidshem & sko...

Under utbildningen lär vi oss om olika typer av funktionsnedsättningar och förmågor och hu...
20
mars

Kost och nutrition senare i livet

Kunskap om vilka parametrar vi behöver ta hänsyn till i mötet med den äldre människan för ...
21
mars

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga är en utbildning där du som personal får verktyg för att arbeta aktivt,...
21
mars

Lågaffektivt bemötande inom förskola

En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn
23
mars

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.
23
mars

Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ger dig möjlighet att reflektera över hur du kan förstå begreppet undervisnin...
27
mars

Arbetsledning inom LSS

Utbildningen Arbetsledning inom LSS ger dig som ledare konkreta verktyg utifrån Socialstyr...
28
mars

Palliativ vård – Livets slutskede

Fördjupande kunskaper om att ge vård till personer med obotlig/livshotande sjukdom och spe...
29
mars

Små barn - Stora rädslor

Vill du få tillgång till konkreta redskap för att stärka barns motståndskraft? I så fall ä...
30
mars

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Hur kan du känna igen psykisk ohälsa i barnens närhet och hur ska vi bemöta och hantera de...
30
mars

Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, i detta fall mis...
02
april

Sista ansökan till Komvux Stockholm

Sista ansökan till Komvux i Stockholm stänger den 2 april 2023. Ansök till Undersköterska ...
05
april

Äldre, alkohol och våld

Agneta Björck kommer under förmiddagen att ge en bakgrund till alkohol och äldre utifrån u...
12
april

Digitalisering i förskolan

Under den interaktiva föreläsningen kommer du få ny kunskap om ämnet digitalisering, källt...
13
april

Bara på lek är inte så bara

Bara på lek är inte så bara tar upp hur vi underskattar lek och lekens betydelse, vilket m...
17
april

Empowerment

Empowerment, eller egenmakt är en term som används för att beskriva eller avgöra en person...
17
april

Sömn inom LSS

Vi går igenom förekommande problematik, hur det kan påverka sömnen och hur omvårdnadsåtgär...
18
april

ADHD i skolan

Som personal inom skolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om v...
19
april

Barn idag

Utbildningen Barn idag tar upp aktuell forskning kring hur vår nya levnadsstil påverkar os...
20
april

Konferens äldreomsorg 2023

Livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Delta den 20-21 april 2023. Bok...
24
april

Psykisk ohälsa inom LSS

Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödj...
25
april

Våld vid demenssjukdom

Våld vid demenssjukdom är ett fenomen som studerats under flera år i många länder. Att kar...
27
april

Språkutveckling och språkstimulering i skolan

Utbildningen Språkutveckling och språkstimulering i skolan lär oss att språk och kommunika...
04
maj

Schizofreni

Schizofreni är en utbildningsdag med aktuell forskning och beskrivning av diagnosen, där f...
08
maj

NPF och tydliggörande pedagogik | LSS-verksamhet

Under utbildningen lär vi oss om olika typer av funktionsnedsättningar och förmågor och hu...
08
maj

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

Under utbildningen går vi igenom grunderna kring mat och kost för barn på förskolan.
29
maj

Ansökan till korta YH-kurser öppnar

Den 29 maj öppnar ansökan till våra korta YH-kurse...
29
maj

Studieuppehåll Komvux i Stockholm

Studieuppehåll för dig som studerar hos KUI Stockholm mellan 29 maj till och med 6 augusti...
30
maj

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 är en fördjupning av steg 1. Under dagen varvas...
31
maj

Dialogisk högläsning och boken i fokus!

Högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för...
14
augusti

Sista ansökan till YH-kurser

Den 14 augusti stänger ansökan till våra korta YH-...
25
december

Studieuppehåll Komvux i Stockholm

Studieuppehåll för dig som studerar hos KUI Stockholm mellan 25 december 2023 till och med...

KUI STOCKHOLM UTBILDNINGSCENTER

Vi finns på Drottningholmsvägen 37 på Fridhemsplan, Kungsholmen. Hit har du många alternativa kommunikationsvägar med både buss, tunnelbana och pendeltåg.

Ta en titt!

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege i många regioner i Sverige. En kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Utbildningsföretagen Almega

KompetensUtvecklingsInstitutet är auktoriserade enligt Utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet.

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige

KompetensUtvecklingsInstitutet är fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet i Sverige