×
 

PÅ GÅNG HOS KUI STOCKHOLM

05
juni

Psykiatriska diagnoser

Utbildningen ger dig ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär att leva med dem ...
08
juni

Sökstuga hos KUI Stockholm

Välkommen på sökstuga hos KUI Stockholm den 8 juni kl. 14-16. Anmäl dig för att få påminne...
09
juni

Sökstuga hos KUI Stockholm

Välkommen på sökstuga hos KUI Stockholm den 9 juni kl. 14-16. Anmäl dig för att få påminne...
13
juni

Sårbehandling

Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas.
13
juni

Tydliggörande pedagogik och NPF i förskolan

Tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom förskolan att få verktyg till ...
14
augusti

Sista ansökan till YH-kurser

Den 14 augusti stänger ansökan till våra korta YH-...
16
augusti

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

Under utbildningen går vi igenom grunderna kring mat och kost för barn på förskolan.
17
augusti

Tecken som stöd

Utbildningen ger dig aktuell forskning och även möjlighet att prova på att använda tecken ...
22
augusti

Autism inom förskolan

Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse o...
23
augusti

Pedagogisk dokumentation

Under kvällens föreläsning om pedagogisk dokumentation kommer ni att få konkreta förslag p...
30
augusti

Ergonomi på förskolan

Välkommen till en inspirerande föreläsning där teori varvas med praktiska moment som ger f...
31
augusti

Språkutveckling och språkstimulering

Hur utformar vi språkstödjande insatser och miljöer som möjliggör språkligt lärande och sa...
05
september

Taktil stimulering - Introduktion

Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppe...
05
september

Smärta hos äldre

Ökade kunskaper om fysiologiska förändringar, kunskap för att utvärdera smärtan, behandlin...
06
september

ADHD i förskolan

Utbildningen ger dig kunskaperna och kompetensen så att du på allra bästa sätt kan bemöta ...
07
september

Selektiv mutism i skolan

Selektiv mutism (SM) är en ångestdiagnos som drabbar ca 1 av 100 barn och hindrar barnet a...
12
september

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

Undervisning i förskolan kan innefatta många olika aspekter och kan göras på många olika s...
12
september

Gruppledar­utbildning

Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? I Gruppledarutbildning får du verk...
13
september

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Hjälp och stöd att underlätta åldrandet för de här personerna. Vi går igenom demensbegrepp...
13
september

Högläsning i förskolan

Högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för...
14
september

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och ...
14
september

Psykisk ohälsa inom LSS

Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödj...
18
september

Arbetsledning inom LSS

Utbildningen Arbetsledning inom LSS ger dig som ledare konkreta verktyg utifrån Socialstyr...
19
september

Motiverande samtal

MI stimulerar till att individen själv får möjlighet att hitta och fundera över olika lösn...
19
september

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

Hur hjälper man personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta ...
20
september

Konsten att skapa arbetsglädje

Under utbildningen arbetar vi konkret med vad du som chef konkret kan göra för att öka arb...
20
september

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

När barnen får lära sig om mat och när de får smaka och prova olika smaker och konsistense...
21
september

Språkutvecklande arbetssätt

Under föreläsningen fördjupar vi oss i konkreta strategier för språkutveckling och språkst...
21
september

Bemötande anhöriga

Bemötande anhöriga är en utbildning där du som personal får verktyg för att arbeta aktivt,...
26
september

Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare

Du får både faktakunskaper och praktiska färdigheter i ledarskap, teamutveckling, probleml...
26
september

Flerspråkighet i förskolan

Under utbildningen kommer ni att få praktiska tips på hur ni kan arbeta med att utveckla a...
27
september

Selektiv mutism i förskolan

Selektiv mutism (SM) är en ångestdiagnos som drabbar ca 1 av 100 barn och hindrar barnet a...
27
september

Rättshaveristiskt beteende

Hur möter vi personer som ofta känner sig felaktighet och orättvist behandlade?
28
september

Epilepsi

Under den här utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för ...
28
september

Läs- och skrivsvårigheter

Under kvällen kommer logoped Julia Andersson att prata kring dyslexi, läs -och skrivsvårig...
09
oktober

Fördjupade kunskaper om IF

Fördjupade kunskaper om IF skall bidra till att personer i närmiljön har fördjupade kunska...
10
oktober

Lågaffektivt bemötande inom förskola

En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn
11
oktober

Barns inlärning och lärande

Föreläsningen Barns inlärning och lärande kommer att ge dig insikt om hur den nya forsknin...
11
oktober

Demensutbildning - grund

Som personal måste man kunna se vad som inte syns och höra vad som inte sägs. Men man måst...
12
oktober

ADHD i skolan

Som personal inom skolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om v...
17
oktober

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.
26
oktober

Smärta vid funktionsnedsättning

Utbildningen ger dig ökad kunskap om smärta samt verktyg för att tolka och utvärdera smärt...
25
december

Studieuppehåll Komvux i Stockholm

Studieuppehåll för dig som studerar hos KUI Stockholm mellan 25 december 2023 till och med...

KUI STOCKHOLM UTBILDNINGSCENTER

Vi finns på Drottningholmsvägen 37 på Fridhemsplan, Kungsholmen. Hit har du många alternativa kommunikationsvägar med både buss, tunnelbana och pendeltåg.

Ta en titt!

Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege i många regioner i Sverige. En kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Utbildningsföretagen Almega

KompetensUtvecklingsInstitutet är auktoriserade enligt Utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet.

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige

KompetensUtvecklingsInstitutet är fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet i Sverige