×
 

Kompetensutvecklingsinstitutet är fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet i Sverige

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

Yrkeshögskoleförbundets viktigaste frågor är:
  • Främjar utveckling av utbildningsformen
  • Tillvarata medlemmarnas intressen och förbättrar förutsättningarna för att bedriva utbildningar med god kvalitet
  • Verka för kompetensutvecklingsinsatser för medlemmarna
  • Bilda opinion utifrån medlemsintresse
  • Förbundet ska genom förbundets styrelse vara en naturlig samtalspartner och ett remissorgan gentemot intressenterna
  • Fler beviljade utbildningsstarter