×
 

Medlemmar i ViS

KompetensUtvecklingsInstitutet är medlemmar i ViS - en branschorganisation som tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. ViS är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. Kommunala och privata utbildningssamordnare samt beställare av vuxenutbildning över hela landet utgör basen bland ViS medlemmar.

ViS kärnfrågor är

 • bättre infrastruktur
 • ökad tillgänglighet
 • högre kvalitet
 • pedagogisk utveckling

Genom att driva utvecklingen inom dessa områden skapas goda förutsättningar för kursdeltagare och studerande att nå sina mål.

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning.

ViS ändamål

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta gör vi genom:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete
 • att sprida information till förbundets medlemmar