YH-utbildningar som startar augusti 2021

Har du yrkeserfarenhet inom Vård och omsorg eller Förskola? Är du redo för nästa steg? Ansökan är öppen 10 feb–5 maj till studiestarten augusti 2021. Välkommen med din ansökan!

Våra YH-utbildningar ger dig specialistkompetens som verkligen efterfrågas i dagens och morgondagens verksamheter! Du läser på distans, 50% eller 75%, så att du kan arbeta och studera samtidigt. Distansstudier innebär att du har schemalagda onlinelektioner varje vecka samt ett antal inplanerade närträffar på studieorten under din studietid. Däremellan arbetar du självständigt via vår webbaserade lärplattform.

Specialistbarnskötare Funktionsvariation eller Språkutveckling

Omfattning: 200 YH-poäng
Längd: 80 veckor
Studietakt: 50%
Studieort: Stockholm

Denna YH-utbildning vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete. 

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Omfattning: 200 YH-poäng
Längd: 80 veckor
Studietakt: 50%
Studieorter: Stockholm, Linköping, Uppsala/Umeå*, Eskilstuna/Visby*

Denna YH-utbildning vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor samt specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi och rollen som handledare. 

Specialistundersköterska Psykiatri

Omfattning: 200 YH-poäng
Längd: 54 veckor
Studietakt: 75%
Studieorter: Linköping/Eskilstuna*

Denna YH-utbildning vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska möter. 

Stödpedagog

Omfattning: 200 YH-poäng
Längd: 80 veckor
Studietakt: 50%
Studieorter: Västerås/Luleå*, Linköping, Växjö/Varberg*, Stockholm/Visby*, Malmö

Denna YH-utbildning vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd, etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik. 

Ansökan

Ansökan är öppen 10 februari – 5 maj till studiestarten augusti 2021. Här hittar du ansökningslänkar till alla våra sökbara utbildningar ››

Välkommen med din ansökan!

KUI Yrkeshögskola