YH-flex förkortar studietiden och ökar flexibiliteten

Artikel av Myndigheten för Yrkeshögskolan

YH-flex erbjuder möjligheten att tillgodoräkna sig kompetens och korta ner studietiden rejält. Ett efterlängtat koncept både bland studerande och arbetsgivare.

 "Vi är alltid positiva till utveckling av yrkeshögskolan. När det kommer till validering och tillgodoräknande så är det väldigt viktigt inom vården eftersom många har mer kompetens än vad de har på papper. Därför har vi länge känt att vi vill kunna erbjuda någon form av snabbspår till mer kompetens" säger Monica Gallon, affärsområdeschef på KUI.Läs hela artikeln på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida