Naturens matematiska hemligheter

Utomhuspedagogik och läroplanens magi

Att inkludera utomhuspedagogik i läroplanen hjälper barnen att förstå matematiska begrepp bättre. I vårt webinar delar Anna Jansson och Aline Tiderman från Små Genier med sig av olika sätt att använda pedagogisk dokumentation och utomhusaktiviteter för att utforska matematik i naturen.

Att skapa en lärorik utomhusmiljö där barnen kan utforska naturen och praktisera matematiska koncept i vardagliga situationer, bidrar till barnens lärande på ett uppmuntrande sätt. När vi observerar och pedagogiskt dokumenterar det vi ser, tolkar vi barnens tankar och sätter de lär sig. På så vis kan vi lättare förstå varje barns individuella behov och styrkor och därmed stödja och anpassa lärandet för varje barns utveckling på bästa sätt.

Att integrera utomhuspedagogik och pedagogisk dokumentation i läroplanen uppmuntrar barnen att utforska naturens matematiska hemligheter på ett engagerande sätt, samtidigt som vi ser till att de når läroplanens mål och förväntningar.

Datum och plats

28 maj kl. 18:00-18:45
Digitalt via Microsoft teams
Länk skickas cirka 1 vecka innan webinariets start

Registrera dig via knappen ovan ↑

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss på 08-522 506 90 eller maila info@kui.se.

Webinars är kostnadsfria föreläsningar som äger rum online. Det är en flexibel metod för att dela kunskap, diskutera ämnen och interagera med deltagare över internet. Under ett webinar kan deltagarna lyssna på talaren, se presentationer och ställa frågor i realtid.

Vårt webinar utgår från utbildningarna

Matematik och didaktik i förskolan

Matematik i förskolan sträcker sig långt bortom bara siffror och räkneövningar. Det är en fascinerande värld av mönster, former och relationer som barnen ständigt utforskar i sin vardag. Genom att introducera matematiska begrepp på ett lekfullt och praktiskt sätt blir lärandet en naturlig del av deras upptäckter och lekar.

Klicka för att läsa mer om utbildningen

Utomhuspedagogik

Utbildningen Utomhuspedagogik – med odling och hållbar utveckling i fokus är en resa in i den spännande världen av utomhuslärande. Genom denna kurs kommer du att förstå vikten av att integrera naturen i pedagogiska processer, vilket inte bara följer läroplanen utan också främjar en helhetssyn och hållbar utveckling hos eleverna.

Klicka för att läsa mer om utbildningen

Pedagogisk dokumentation

Utbildningen ger konkreta förslag på hur ni kan planera ert dokumentations och reflektionsarbete. Ni kommer även få med er praktisk erfarenhet av dessa. Exemplen utgår från ett naturvetenskapligt arbetssätt där idéer och verktyg om hur ni kan arbeta med naturvetenskap och utforskande arbetssätt på förskolan kommer att delges.

Klicka för att läsa mer om utbildningen

Frågor och svar

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.