Inkluderande pedagogik och förståelse för NPF i skolan

Webinariet fokuserar på hur man som pedagog i skolan kan arbeta gentemot elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Webinariet diskuterar bl.a. begrepp som tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss på 08-522 506 90 eller maila info@kui.se.

Beställ webinariet

Du kan beställa webinariet och se det i efterhand. Klicka på beställ nedanför och fyll i dina uppgifter.

NPF hos elever i skolan

Förstå de grundläggande begreppen inom NPF, inklusive ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och andra relaterade tillstånd. Detta kan innefatta information om hjärnans funktion, skillnader i neurologi och hur dessa tillstånd påverkar beteende och kognition. Översikt över olika behandlingsmetoder som används för att hantera NPF, inklusive terapier som beteendeterapi, social kompetensträning, kognitiv beteendeterapi samt användning av medicinering i vissa fall.

Läs mer om utbildningen NPF och tydliggörande pedagogik inom skola »

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik är ett pedagogiskt arbetssätt där man skapar begriplighet och hanterbarhet för eleven genom olika visuella verktyg. Ett första steg är att identifiera och förstå varje elevs behov och förmågor. Det handlar om att skapa en miljö där varje individ ges möjlighet att lära på sitt eget sätt. Det kan innebära att använda olika visuella hjälpmedel, som bilder, scheman, grafiska representationer eller andra verktyg som stödjer inlärningen.

Läs mer om utbildningen NPF och tydliggörande pedagogik inom skola »

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för skolpersonal att förstå hur de ska agera och bemöta när en elev får det svårt och visar det genom ett utmanande beteende, exempelvis ett känsloutbrott som kan vara svårhanterligt. Ett lågaffektivt bemötande kan skapa lugn och struktur i olika miljöer och visar pedagogen hur man hjälpa eleven att reglera sin affekt.

Läs mer om utbildningen Lågaffektivt bemötande inom skolan »

Frågor och svar

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.