Högläsning och Barns Språkliga Resa

Webinariet fokuserar på hur vi kan främja barns språkutveckling genom bl.a. högläsning och tecken som stöd. Under detta webinar kommer vi att utforska och diskutera olika aspekter av barns språkliga resa.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss på 08-522 506 90 eller maila info@kui.se.

Beställ webinariet

Du kan beställa webinariet och se det i efterhand. Klicka på beställ nedanför och fyll i dina uppgifter.

Barns språkutveckling samt läs- och skrivsvårigheter

Hur kan vi stötta och stimulera alla barns språkutveckling? För att främja en sund och inkluderande språkutveckling hos alla barn är det viktigt att skapa en berikande miljö som uppmuntrar till kommunikation och samspel. Genom att erbjuda varierade språkliga aktiviteter, berättelser och lekar kan vi skapa en dynamisk plattform för lärande som tilltalar olika sätt att ta till sig kunskap. Logoped Julia Andersson berättar även hur man tidigt kan upptäcka tecken på läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Hur kan vi stödja deras inlärning och utveckling på ett sätt som tar hänsyn till deras specifika behov och styrkor?

Läs mer om utbildningen Språkutveckling och språk­stimulering i förskolan »

Läs mer om utbildningen Läs- och skrivsvårigheter »

Högläsning i förskolan

Genom högläsning bjuder vi in barnet i sagans och kunskapens värld och ökar därmed barnets fantasi och ordförråd. Högläsningen stödjer barnets sociala förmåga, känslan för ljud och stärker barnets förståelse för berättande och språkutveckling. Högläsning bidrar till att främja språkutvecklingen hos barn, både när det gäller att bygga upp deras ordförråd och att förstå hur berättelser och texter fungerar. Genom att lyssna på en vuxen som läser högt får barn möjlighet att höra olika tonfall, betoningar och uttal, vilket hjälper dem att bättre förstå och använda språket. Dessutom utvecklas barns kritiska tänkande och koncentration när de lyssnar på komplexa berättelser och ställs inför olika situationer och karaktärer.

Läs mer om utbildningen Högläsning i förskolan »

Att använda tecken som stöd

Tecken som stöd är ett strukturerat sätt att använda det naturliga kroppsspråket. Att öva på språket med hjälp av tecken är oftast lättare och blir tydligare vilket gynnar barn som är sena i sin tal- och språkutveckling. Tecken kan liknas vid understrykningar i en skriven text och används både för att hjälpa barnet att förstå och för att kunna uttrycka sig. När vi använder tecken talar vi automatiskt med en långsammare hastighet som gör det lättare för barnet att uppfatta orden. Tecken gör språkets struktur tydligare och hjälper barnet att snabbare förstå hur språket är uppbyggt, vilket är en förutsättning för att kunna tala.

Läs mer om utbildningen Tecken som stöd »

Frågor och svar

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.