Varför ska du studera till undersköterska?

En väg till en givande karriär inom vården!

Är du intresserad av att hjälpa andra och vill göra en verklig skillnad i människors liv? Att studera till undersköterska kan vara den perfekta vägen för dig! Det är inte bara ett yrke utan en kallelse där du dagligen kan bidra till människors välbefinnande och hälsa. I denna artikel kommer vi att utforska varför att studera till undersköterska är en fantastisk möjlighet och hur det kan forma din framtid inom vården!

58500

Anställda i äldreomsorgen behöver öka med drygt 30% – 58 500 personer fram till 2031.

Källa: SKR.se.

Vad är en undersköterska?

Innan vi dyker in i varför det är en bra idé att studera till undersköterska, låt oss först klargöra vad rollen innebär. En undersköterska är en viktig del av vården och arbetar nära patienter för att ge grundläggande vård och stöd. Deras arbetsuppgifter kan innefatta att hjälpa patienter med personlig hygien, ge medicin under övervakning, samt att ge emotionellt stöd och ge komfort till patienter under deras vårdtid. Det finns många olika yrkestitlar du kan arbeta inom när du utbildar dig till undersköterska, exempelvis undersköterska inom äldreomsorg, undersköterska inom sjukvård, personlig assistent, stödassistent m.m. Läs mer om flera av de yrken du kan arbeta inom här »

Hur blir man undersköterska?

Att bli undersköterska kräver vanligtvis en gymnasieutbildning med inriktning mot vård och omsorg. Därefter kan man välja att studera vidare på en undersköterskeutbildning på folkhögskola, yrkeshögskola eller inom ramen för vuxenutbildningen/komvux. Utbildningen ger både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta professionellt som undersköterska. KUI erbjuder utbildningen som en yrkesutbildning, vilket betyder att du studerar den som vuxen. Du kan läsa mer om utbildningen här »

Varför välja vården som karriär?

Undersköterska - Ett ofta underskattat yrke!

Undersköterskor är ryggraden inom vården och deras arbete utgör en grundläggande del av att upprätthålla vården. Deras dagliga insatser sträcker sig från att ge direkt vård till patienter till att stötta och underlätta för övriga vårdteam. Även om deras roll är central, tenderar den ibland att bli förbisedd.

Att välja en karriär inom vården som undersköterska innebär att du blir en nyckelfaktor i att säkerställa välfungerande vårdprocesser. Varje handling, från att assistera patienter med grundläggande vård till att bistå läkare och sjuksköterskor, bidrar till patienternas välbefinnande. Det är ett yrke som kräver empati, skicklighet och uthållighet för att möta olika behov hos patienter.

Genom att vara en del av vården bidrar man till samhällets välmående genom att direkt påverka människors hälsa och livskvalitet. Att vara undersköterska innebär att varje dag göra en verklig skillnad för individer och samhället som helhet

En möjlighet att göra skillnad!

Att vara undersköterska ger dig chansen att vara en hjälte i vardagen för många människor! Du kan vara den som gör en verklig skillnad i någons liv genom att erbjuda omsorg och stöd när det behövs som mest.

Mångsidighet och flexibilitet

En utbildning som undersköterska öppnar upp en värld av möjligheter! Du kan arbeta inom olika vårdinställningar såsom sjukhus, äldreboenden, eller hemtjänst. Dessutom kan du specialisera dig inom olika områden inom vården och utveckla din karriär vidare.

Eftertraktade kompetenser

Vården behöver alltid kvalificerade och engagerade undersköterskor! Genom att utbilda dig till undersköterska får du efterfrågade färdigheter och kunskaper som är avgörande för att skapa en stabil karriär inom vårdsektorn.

Varför är behovet av undersköterskor stort?

Med en åldrande befolkning ökar behovet av undersköterskor markant! Äldreomsorgen behöver kvalificerad personal som kan ge vård och stöd till äldre människor. Dessutom behövs undersköterskor inom olika områden av vården, vilket skapar en stark efterfrågan på denna kompetens.

Enligt en artikel från skr.se behövs det cirka 58 500 nya anställda i äldreomsorgen fram till 2031:

Sveriges befolkning lever allt längre. Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med nästan 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldres behov av vård och omsorg öka kraftigt. Samtidigt blir konkurrensen om arbetskraften allt tuffare. Kompetensutmaningen kan främst mötas genom nya arbetssätt och att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare.

Anställda i äldreomsorgen behöver öka med drygt 30 procent, 58 500 personer fram till 2031, på grund av den demografiska utvecklingen. Ungefär lika många antas gå i pension, vilket innebär att det sammantaget behöver anställas 111 000 personer.

skr.se, hämtad 2024-01-02

Varför är undersköterska ett givande yrke?

1. Mänsklig interaktion

Att arbeta som undersköterska innebär att du får möjlighet att skapa starka band med patienter och bidra till deras välmående. Den mänskliga interaktionen är en av de mest givande aspekterna av detta yrke.

2. Utveckling av empati och förståelse

Genom att dagligen interagera med olika människor i olika situationer, utvecklar du en unik förståelse och empati för andras behov och känslor.

3. Ständig utmaning och lärande

Inom vården möter du ständigt nya utmaningar och lär dig kontinuerligt. Varje dag är unik och fylld med möjligheter att lära sig nya saker.

Så varför ska du välja att studera till undersköterska?

Att studera till undersköterska är en väg till en givande och meningsfull karriär inom vården! Genom att välja detta yrke får du chansen att göra verklig skillnad i människors liv, utveckla värdefulla färdigheter och bidra till samhällets välbefinnande. Så varför ska du studera till undersköterska? För att bli en del av något större!

FAQ om att studera till undersköterska

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.