Utbilda dina medarbetare med Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är en av regeringens satsningar inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till vårdbiträde och undersköterska.

Ta chansen och ge dina medarbetare möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid hos oss via Äldreomsorgslyftet!

Våra yrkespaket

Yrkespaket till undersköterska 1500 poäng
Yrkespaket till vårdbiträde 800 poäng

Målgrupp

Dessa utbildningar vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som vårdbiträde eller undersköterska. Men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med situationen med covid-19.

Upplägg på era villkor

Vi är flexibla och anpassar upplägg, lektioner, schema, examinationer mm så att det passar just er verksamhet! Studierna kan exempelvis genomföras på distans med lektioner via digital teknik alternativt via lektioner på plats i klassrum på något av våra utbildningscenter eller på plats på er arbetsplats. Det går också utmärkt att kombinera digitala lektioner med lektioner på plats i lokal. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet.

Skolverkets yrkespaket

Våra yrkespaket består av kurser från vård- och omsorgsprogrammet enligt Skolverkets yrkespaket till undersköterska (1500 p) och vårdbiträde (800 poäng).

Validerande förhållningssätt

Vi kartlägger medarbetarens befintliga kunskaper och anpassar studieplanen därefter. Detta innebär att dina medarbetare inte behöver studera den hen redan kan, utbildningen individanpassas vilket leder till kortare studietid.

Betygsrätt

Vi har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen vilket innebär att vi får utfärda betyg.

Lärare med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg

På KUI arbetar engagerade och behöriga yrkeslärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Lärarledd undervisning och examination utförs av en yrkeslärare från KUI.

Kostnadsfri Yrkessvenska webbutbildning

Medarbetare kan även, kostnadsfritt, komplettera med Yrkessvenska webbutbildning för ökade kunskaper i svenska språket

Kontakta oss

Vi på KompetensUtvecklingsInstitutet har lång erfarenhet och gedigen samlad kompetens för att utbilda era medarbetare utifrån era behov och enligt bestämmelserna för Äldreomsorgslyftet. Vi genomför uppdrag i hela Sverige. Ring eller maila oss så kan vi ge förslag på hur utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet bäst kan organiseras för er arbetsplats.

Hela Sverige
Marie Palmgren
marie.palmgren@kui.se
010-434 07 00

Sofia Ekström
sofia.ekstrom@kui.se
013-474 20 44

Region Stockholm
Annika Sjödin
Annika.Sjodin@kui.se
08-522 506 41

Region Syd
Åsa Eriksson
asa.eriksson@kui.se
013-12 99 70

Region Norr
Helena Krantz
Helena.Krantz@kui.se
021-475 20 22

  • Upplägg på era villkor: Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet. Vi är flexibla och anpassar upplägg, lektioner, schema, examinationer mm så att det passar just er verksamhet!
  • Betygsrätt: Vi har beviljad betygsrätt och utfärdar betyg
  • Yrkeslärare: Engagerade och behöriga yrkeslärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.
  • Validerande förhållningssätt: Vi kartlägger dina medarbetares befintliga kunskaper och anpassar studieplanen därefter. Detta innebär att din medarbetare inte behöver studera den hen redan kan, utbildningen individanpassas vilket leder till kortare studietid.
  • Yrkessvenska: Vid behov får deltagaren kostnadsfritt tillgång till vår yrkessvenska webbutbildning.