Teckenspråkets dag

Teckenspråkets dag är en årlig hyllning till den rika kulturen och kommunikationsformen som teckenspråket representerar för döva och hörselskadade människor runt om i världen. Denna dag, som firas den 14 maj år 2024, är en tid för att uppmärksamma och uppskatta teckenspråkets betydelse för kommunikation och gemenskap för döva samhällen. Temadagen syftar till att öka medvetenheten och förståelsen för teckenspråkets unika egenskaper och dess betydelse för att möjliggöra kommunikation och kulturellt utbyte för döva och hörselskadade personer. Det är också en chans att fira den mångfald och rikedom som finns inom teckenspråkssamhällen över hela världen.

Under Teckenspråkets dag den 14 maj år 2024 organiseras olika evenemang och aktiviteter för att främja teckenspråk och öka medvetenheten om dess betydelse. Denna dag är en möjlighet för människor att lära sig mer om teckenspråkets struktur och användning, samt att uppmuntra till inkludering och tillgänglighet för döva och hörselskadade individer i samhället.

Teckenspråkets dag är således en tid för gemenskap, kultur och utbildning, där människor runt om i världen kommer samman för att fira och uppskatta den viktiga roll som teckenspråket spelar i döva och hörselskadade personers liv.

Glödlampa med många olika färger

Mångsidighet i utbildningsutbudet

Vi tillhandahåller en bred variation av utbildningsalternativ som omfattar komvux, yrkeshögskola och företagsutbildningar. Detta gör det möjligt för oss att skapa skräddarsydda utbildningsvägar som passar både individens och företagets behov och mål.
En blandad bild med undersköterska till vänster och en ung pojke till höger

Branschfokuserad undervisning

Våra utbildningar är utformade för att vara relevanta och aktuella för dagens arbetsmarknad, med fokus på att ge er praktiska färdigheter och kunskaper som efterfrågas inom olika branscher och sektorer.
Blandad bild med en äldre kvinna som studerar i klassrum till vänster och en yngre kvinna som studerar på distans till höger

Flexibla studiealternativ

Vi har skapat en flexibel studiemiljö som är anpassad för olika livsstilar och behov. Vårt utbud inkluderar bl.a. distansutbildning, kvällskurser och intensiva kurser, vilket ger alla våra deltagare möjlighet att anpassa sina utbildningsval efter sina övriga åtaganden och balansera de sina dagliga liv.