Internationella sjuksköterskedagen

Internationella sjuksköterskedagen är en årlig hyllning till sjuksköterskors uthålliga engagemang och dedikation till att främja hälsa och välbefinnande över hela världen. Denna dag firas vanligtvis den 12 maj, som är födelsedagen för Florence Nightingale, en pionjär inom modern sjuksköterskevård. Temadagen syftar till att erkänna det ovärderliga bidrag som sjuksköterskor gör till samhället genom att tillhandahålla omfattande och empatisk vård till patienter i alla skeden av livet. Det är också en möjlighet att reflektera över sjuksköterskors roll som förespråkare för hälsa, förbättrare av vårdpraxis och främjare av patientens välbefinnande.

Under Internationella sjuksköterskedagen lyfts sjuksköterskors insatser fram genom olika aktiviteter och evenemang världen över. Det kan innefatta utmärkelser till framstående sjuksköterskor, seminarier och föreläsningar om aktuella ämnen inom sjukvård, samt kampanjer för att öka medvetenheten om sjuksköterskors viktiga roll i samhället.

Denna dag ger också en möjlighet för allmänheten att visa sin uppskattning och tacksamhet gentemot sjuksköterskor för deras hängivenhet och professionalism. Det är en tid att tacka dem för deras ständiga arbete med att ge vård, tröst och hopp till dem som behöver det som mest.

Internationella sjuksköterskedagen är således inte bara en fest för sjuksköterskor själva, utan även en chans för hela samhället att reflektera över den enorma betydelsen av deras arbete och att visa uppskattning för deras ovärderliga bidrag till hälsan och välbefinnandet hos människor över hela världen.

Glödlampa med många olika färger

Mångsidighet i utbildningsutbudet

Vi tillhandahåller en bred variation av utbildningsalternativ som omfattar komvux, yrkeshögskola och företagsutbildningar. Detta gör det möjligt för oss att skapa skräddarsydda utbildningsvägar som passar både individens och företagets behov och mål.
En blandad bild med undersköterska till vänster och en ung pojke till höger

Branschfokuserad undervisning

Våra utbildningar är utformade för att vara relevanta och aktuella för dagens arbetsmarknad, med fokus på att ge er praktiska färdigheter och kunskaper som efterfrågas inom olika branscher och sektorer.
Blandad bild med en äldre kvinna som studerar i klassrum till vänster och en yngre kvinna som studerar på distans till höger

Flexibla studiealternativ

Vi har skapat en flexibel studiemiljö som är anpassad för olika livsstilar och behov. Vårt utbud inkluderar bl.a. distansutbildning, kvällskurser och intensiva kurser, vilket ger alla våra deltagare möjlighet att anpassa sina utbildningsval efter sina övriga åtaganden och balansera de sina dagliga liv.