Downs syndrom dagen / Rocka sockorna dagen

Internationella Downs syndromdagen, som firas den 21 mars varje år, är en dag som syftar till att öka medvetenheten och främja acceptans för personer som lever med Downs syndrom runt om i världen. Datumet valdes för att det representerar den tredje kromosomen av nummer 21, vilket är karakteristiskt för Downs syndrom.

Under denna dag samlas människor över hela världen för att delta i olika aktiviteter och evenemang som syftar till att sprida kunskap om Downs syndrom och främja inkludering och jämlikhet. Ett av huvudmålen med Internationella Downs syndromdagen är att utmana stereotyper och fördomar som ofta omger personer med Downs syndrom. Genom att lyfta fram deras förmågor och prestationer och genom att berätta deras livshistorier, kan samhället få en bättre förståelse för deras potential och bidra till att skapa en mer inkluderande miljö där alla känner sig accepterade och respekterade.

Det är också en dag för att fira framsteg inom forskning och medicinsk vård för att förbättra livskvaliteten för personer med Downs syndrom. Genom att öka medvetenheten och samla stöd kan samhället arbeta mot att skapa en mer rättvis värld där alla människor ges möjlighet att blomstra och nå sin fulla potential, oavsett deras förmågor eller bakgrund.

Relaterade utbildningar

Glödlampa med många olika färger

Mångsidighet i utbildningsutbudet

Vi tillhandahåller en bred variation av utbildningsalternativ som omfattar komvux, yrkeshögskola och företagsutbildningar. Detta gör det möjligt för oss att skapa skräddarsydda utbildningsvägar som passar både individens och företagets behov och mål.
En blandad bild med undersköterska till vänster och en ung pojke till höger

Branschfokuserad undervisning

Våra utbildningar är utformade för att vara relevanta och aktuella för dagens arbetsmarknad, med fokus på att ge er praktiska färdigheter och kunskaper som efterfrågas inom olika branscher och sektorer.
Blandad bild med en äldre kvinna som studerar i klassrum till vänster och en yngre kvinna som studerar på distans till höger

Flexibla studiealternativ

Vi har skapat en flexibel studiemiljö som är anpassad för olika livsstilar och behov. Vårt utbud inkluderar bl.a. distansutbildning, kvällskurser och intensiva kurser, vilket ger alla våra deltagare möjlighet att anpassa sina utbildningsval efter sina övriga åtaganden och balansera de sina dagliga liv.