Ansökan stänger den 14 november

Bli Specialistbarnskötare

YH-utbildning Specialistbarnskötare Funktionsvariation/Språkutveckling vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som barnskötare. Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Du får specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

YH-flex Specialistbarnskötare