SFI och Svenska som andraspråk i Växjö

I Växjö erbjuder vi utöver Undersköterska yrkesutbildning nu även enstaka kurser i SFI och Svenska som andraspråk.

SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket. I utbildningen får du lära dig svenska i tal och skrift. Utbildningen omfattar fyra kurser och kan kompletteras med grundläggande- och gymnasiesvenska.

Svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla nya kunskaper, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.