Värsta bästa hälsan

Delta på plats eller på distans

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till bästa möjliga hälsa. Detta fundamentala rättighetsskydd är inte bara en ideal utan en nödvändighet för att säkerställa varje barns välbefinnande och framtida möjligheter. För att belysa och främja denna viktiga fråga anordnar vi ett seminarium i samarbete med Maria Dufva och Generation Pep. Seminariet grundar sig på på Maria Dufvas bok "Värsta bästa hälsan".

Generation Pep, med sitt starka engagemang för att främja fysisk aktivitet och hälsosam kost, strävar efter att skapa en folkrörelse som inspirerar till förändring. Vi tror att genom att sprida kunskap och medvetenhet kan vi tillsammans vända denna nedåtgående spiral och ge barnen verktygen de behöver för att leva friska och lyckliga liv. Med vårt seminarium hoppas vi kunna sprida inspiration och engagemang till er alla. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad och skapa en miljö där varje barn har möjlighet att uppnå sin fulla potential och njuta av en livslång hälsa och välbefinnande.

Seminarieprogram


 
15:00
– KUI – Maria Dufva

15:50 – Kort paus

16:00 – Maria Dufva

16:30 – Generation Pep

17:00 – Frågor och funderingar

17:15 – Slut

Maria Dufva

Maria är kriminolog och författare till flera böcker som syftar folkbildande och brottsförebyggande till att barn ska ha ett så bra och tryggt liv som möjligt on-och off-line. Med trygga relationer till sina viktiga vuxna kan barn med rätt kunskap navigera genom utmaningar på sociala medier, spel och nätet i allmänhet. Maria är en flitigt anlitad föreläsare hos barn och unga.

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som startade på initiativ av Kronprinsessparet år 2016. De jobbar efter en långsiktig vision att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Har du frågor eller funderingar

Kontakta oss på 08-522 506 90 eller maila info@kui.se.

Ett seminarium är en interaktiv och lärorik session där deltagare samlas (på plats eller distans) för att diskutera och fördjupa sig i ett specifikt ämne under två timmar, med en paus på 15 minuter. Vanligtvis leds seminariet av en primär föreläsare tillsammans med en gästföreläsare. Seminariet är utformat för att betona interaktion och deltagande från alla närvarande, vilket skapar en stimulerande miljö för lärande och idéutbyte.

Frågor och svar

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.