Att möta autister i vården

Delta på plats eller på distans

Många personer med autism får inte den vård och behandling de behöver. Många upplever svårigheter att kommunicera sina behov och att bli förstådda av vårdpersonalen, vilket kan leda till frustration och försämrad hälsa. Denna brist på förståelse och anpassning till individuella behov kan resultera i att många autistiska personer inte får den specifika och adekvata hjälp de behöver för att trivas och må bra. Det är avgörande att det finns mer medvetenhet och utbildning inom vården för att säkerställa att alla individer, oavsett deras neurologiska mångfald, får tillgång till den vård och stöd de behöver för att leva ett fullt och hälsosamt liv.

När vi bemöter autister inom vården är det viktigt att ha kunskap om autism och att anpassa kommunikationen och vården efter individens behov. Genom att skapa en trygg och förutsägbar miljö underlättar vi och bidrar till att personer med autism får känna sig mer bekväma och får möjlighet att uttrycka sina behov. Under vårt seminarium får du inblick i vad det är som blir svårt i mötet mellan autister och (neurotypisk) vårdpersonal. Du får också praktiska verktyg för hur du kan göra mötet mellan autister och personal bättre.

Seminariet utgår dels från Maria Bühler:s nyss utkomna bok ”Att möta autister i vården – en guide för neurotypiker” dels genom Anna PG:s unika inifrånperspektiv där du får en helhetsbild av hur bemötandet kan förbättras och vården optimeras för autister.

Seminarieprogram


 
15:00
– KUI – Maria Bühler

15:50 – Kort paus

16:00 – Maria Bühler

16:30 – Anna PG

17:00 – Frågor och funderingar

17:15 – Slut

Maria Bühler

Maria Bühler är leg psykolog/specialist i neuropsykologi. Hon arbetar med frågeställningar gällande npf (autism, adhd, IF med mera) både på individ- och gruppnivå. Maria har privat mottagning i Stockholm där hon tar emot patienter för utredning och samtal/behandling. Hon arbetar även med handledning och fortbildning till olika yrkesgrupper.

Maria har skrivit böcker om problematisk skolfrånvaro, flickor med autism och adhd och nu senast om att förbättra bemötandet av autister i vården

Anna PG Planting-Gyllenbåga

Hon är ordkonstnären vars fyndiga dikter går rakt in i hjärtat när hon berättar om hur det är att leva med Ambitioner och Autism, Attityd och ADHD och allt annat Anna Anser Angeläget.

Har du frågor eller funderingar

Kontakta oss på 08-522 506 90 eller maila info@kui.se.

Ett seminarium är en interaktiv och lärorik session där deltagare samlas (på plats eller distans) för att diskutera och fördjupa sig i ett specifikt ämne under två timmar, med en paus på 15 minuter. Vanligtvis leds seminariet av en primär föreläsare tillsammans med en gästföreläsare. Seminariet är utformat för att betona interaktion och deltagande från alla närvarande, vilket skapar en stimulerande miljö för lärande och idéutbyte.

Frågor och svar

träd som växter ur en stam för att symbolisera utbildning för framtiden

UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Med våra utbildningar får du en stark grund för din framtida karriär. Vi är dedikerade till att forma framtidens arbetskraft och ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att nå framgång i ditt yrkesliv. Din resa börjar här med oss på KUI.
Liten flicka kramar världen i symbol för att arbeta med människor

ARBETA MED MÄNNISKOR

Vi utbildar dig som vill arbeta med och för människor. Våra utbildningar är utformade för att inte bara förmedla tekniska färdigheter, utan även för att odla empati, kommunikation och förståelse. Om du delar vår passion, är KUI den perfekta vägen för att förverkliga din yrkesmässiga dröm och göra en positiv skillnad i människors liv.
Illustration av världens olika utbildningsfördelar för att symbolisera kompetens som gör skillnad i samhället

KOMPETENS SOM GÖR SKILLNAD

Vi är här för att stärka dig med de nödvändiga kompetenserna som kommer att forma ditt yrkesliv och ge dig möjligheten att göra en positiv inverkan i samhället. Vi är här för att hjälpa dig att förverkliga dina mål och drömmar. Din framtid och möjligheten att göra en meningsfull inverkan börjar här med oss.