Recensioner om Rikskonferensen Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst

Läs några av recensionerna från deltagarna av Rikskonferensen Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst som KUI genomförde den 10 mars 2021

"Uppmärksamma hemsjukvårdens komplexa uppdrag och att vi står inför en förändring mot Nära vård"                         

"Föreläsning om våld i nära relation och arbetstider/återhämtning var bäst"

"Intressanta föreläsare, bra upplägg, lagom block."              

"Föreläsningen digitaliseringens möjligheter var bäst, mest handfast"      

"Bra organiserat i sin helhet"

"Föreläsningen om våld i nära relationer. Även om det inte var så många nyheter, så var det mycket inspirerande att lyssna till föreläsaren"

"Variation av områden som togs upp. Aktuella ämnen. Duktiga föreläsare."                        

Linn var en inspirationskälla  

Samtliga var jätteintressanta, många bra saker som jag kommer att ta med mig till min ledningsgrupp.

Min uppfattning om konferensen som helhet