Queen Silvia Nursing Award

Ansökan är öppen igen

Queen Silvia Nursing Award (QSNA) grundades av Swedish CareInternational och Forum for Elderly Care 2012 för att fira Hennes Majestäts långvariga engagemang och påverkansarbete för äldre personer av hög kvalitet och demensvård. Hennes Majestät har öppet delat hennes resa som vårdare till sin mor som levde med en demensdiagnos.

Undersköterskor och undersköterskestudenter kan ansöka till Queen Silvia Nursing Award!

Målet med Queen Silvia Nursing Award är att lyfta fram sjuksköterskors röster och inflytande i samhället, betona behovet av skickliga sjuksköterskor inom äldre- och demensvården och samtidigt ge intressenter som stödjer sjuksköterskeyrkets framtid en röst.

Queen Silvia Nursing Award har traditionellt tagit emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som bidrar med idéer och innovationer för att lyfta vård av äldre samt demensvård. Nu kan även undersköterskor och undersköterskestudenter ansöka. QSNA är beskyddat av HM Drottning Silvia.

Priset är ett stipendium på 60 000 SEK samt ett år av inlärningsmöjligheter och internationellt kontaktbildande

Ansökan

Ansökningsportalen är öppen mellan 1 september – 1 november 2022

Gå till ansökningsportalen

Vad krävs för att delta?

Tävlingen är endast avsedd för de som arbetar som, eller studerar till, sjuksköterska respektive undersköterska. 

Den tävlande ska skicka in ett förslag på en förbättring, innovation eller kreativ idé som kan vara till hjälp för äldre personer och/eller personer med demens. Ingen idé är för liten eller för stor, men den måste ha någon form av relevant anknytning och vara möjlig att förverkliga. 

Vad innebär en vinst av QSNA? 

  • En prissumma på 60 000 kr
  • Diplom från H.M Drottning Silvia
  • Personligt anpassade utbildningsdagar
  • Möjlighet att skapa ett internationellt nätverk via våra samarbetspartners och de tävlande
  • Prisceremoni i Stockholm
  • Access till QSNA Academy (se separat info nedan)

Partners