Du som har slutfört yrkesutbildning Personlig tränare och hälsocoach hos KUI Stockholm har möjlighet att licensiera dig till Personlig tränare (PT) inom EuropeActive. Vi erbjuder provtillfällen fördelade jämt under året.

Du anmäler dig till 1 teoretiskt provtillfälle och till 1 praktiskt provtillfälle. Du börjar alltid med det teoretiska provet.

Vuxenutbildningen KUI

PT-licensiering Stockholm

Vi erbjuder provtillfällen fördelade jämt under året. Här kan du anmäla dig!

Till anmälan