Värdegrund, bemötande och förhållningssätt – Norrtälje kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Värdegrund, bemötande & förhållningssätt, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Vad betyder salutogenes och salutogent synsätt i uppdraget?
  • Helhetssyn på omsorgsarbetet – från etik, värdegrund, salutogenes, socialt innehåll till professionellt förhållningssätt
  • Den salutogena teorin och idén – Aaron Antonovsky och de centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som ger en upplevelse av sammanhang
  • Socialt innehåll, aktiviteter och meningsfullhet – del i det salutogena perspektivet och värdegrundsarbete
  • Betydelsen av kommunikation, samarbete, planering och gemensamt lärande

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Intresserad av den här utbildningen?

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Självklart anpassas innehållet utifrån era behov och önskemål. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17