Nya beviljade YH-utbildningar för KUI under 2022

I januari 2022 fick vi besked från YH-Myndigheten

Vi kan nu med stor glädje presentera vilka YH-utbildningar som kommer starta under hösten 2022. Nytt för i år är att KUI startar utbildningen Stödpedagog i Borlänge/Karlstad. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet.

200 YH-poäng, distans, halvfart

Utbildningarna genomförs på halvfart under 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar på en studieort eller via videolänk på en satellitort*. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Teams. *Satellitort innebär att du läser utbildningen på distans som på övriga orter men de fysiska närträffarna genomförs via videolänk på plats på satellitorten.

25-30 YH-poäng, distans, halvfart – Korta utbildningar

Utbildningarna genomförs helt på distans och halvfart under 10-12 veckor. Du läser på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där du får tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Nedan ser du hela utbudet av YH-utbildningar med start hösten 2022 hos KompetensUtvecklingsInstitutet.