Omställningsstudiestöd

Nu kan du söka omställningsstudiestöd för studier från 1 januari 2023

CSN generösa Omställningsstudiestöd kan sökas från och med 1 oktober 2022 för studier från och med 1 januari 2023. Du behöver inte ha fått besked om antagning till utbildningen innan du söker stödet. Det är först när pengar ska betalas ut som CSN kontrollerar om skolans rapportering överensstämmer med beslutet.

För att logga in behöver du en e-legitimation, till exempel ett mobilt bank-id.

Några räkneexempel

Undersköterska, 70 veckor heltidsstudier

Denna yrkesutbildning ger kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska inom äldreomsorg, undersköterska inom hälso- och sjukvård, skötare inom psykiatrisk vård, personlig assistent, boendestödjare (eller andra yrkestitlar som ex. vårdare inom funktionsvariation, arbetshandledare), stödassistent (eller andra yrkestitlar som ex. stödbiträde, omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal).

Beräknat på inkomst 25 000 kr/månad. OBS! Detta är endast ett räkneexempel och inga exakta siffror.

Det finns även möjlighet att få mer ekonomiskt stöd via kollektivavtalet/omställningsfonden.

Alternativ 1

Du väljer att ta ut 60% av omställningsstudiestödet för att det ska räcka under 70 veckor.

60% Omställningsstudiestöd för 70 veckor heltidsstudier
Bidrag per månad                      19 998 kr x 60% = 11 999 kr
Lån per månad                             3 150 kr x 60% =   1 890 kr (betalas tillbaka)
Totalt omställningsstudiestöd: 13 889 kr/månad
+ Du har möjlighet att arbeta max 40% = 10 000 kr/månad
Möjlig månadsinkomst: 23 889 kr/månad

Alternativ 2

Du väljer fullt omställningsstudiestöd 44 veckor och kompletterar med vanligt studiestöd resterande 26 veckor.

100% Omställningsstudiestöd för 44 veckor heltidsstudier (11 månader)
Bidrag per månad                      19 998 kr
Lån per månad                            3 150 kr (betalas tillbaka)
Totalt: 23 148 kr/månad

Studiemedel för resterande 26 veckor heltidsstudier (6,5 månader)
Bidrag per månad                        3 360 kr
Studielån per månad                11 088 kr (betalas tillbaka)
Totalt: 14 448 kr/månad

Vårdbiträde, 40 veckor heltidsstudier

Beräknat på inkomst 25 000 kr/månad. OBS! Detta är endast ett räkneexempel och inga exakta siffror.

100% Omställningsstudiestöd för 40 veckor heltidsstudier (10 månader)
Bidrag per månad                      19 998 kr
Lån per månad                              3 150 kr (betalas tillbaka)
Totalt: 23 148 kr/månad

Barnskötare/Elevassistent, 65 veckor heltidsstudier

Beräknat på inkomst 25 000 kr/månad. OBS! Detta är endast ett räkneexempel och inga exakta siffror.

Alternativ 1

Du väljer att ta ut 60% av omställningsstudiestödet för att det ska räcka under 65 veckor.

60% Omställningsstudiestöd för 65 veckor heltidsstudier
Bidrag per månad                      19 998 kr x 60% = 11 999 kr
Lån per månad                              3 150 kr x 60% =   1 890 kr (betalas tillbaka)
Totalt omställningsstudiestöd: 13 889 kr/månad
+ Du har möjlighet att arbeta max 40% = 10 000 kr/månad
Möjlig månadsinkomst: 23 889 kr/månad

Alternativ 2

Du väljer fullt omställningsstudiestöd 44 veckor och kompletterar med vanligt studiestöd resterande 20 veckor.

100% Omställningsstudiestöd för 44 veckor heltidsstudier (11 månader)
Bidrag per månad                      19 998 kr
Lån per månad                              3 150 kr (betalas tillbaka)
Totalt: 23 148 kr/månad

Studiemedel för resterande 20 veckor heltidsstudier (5 månader)
Bidrag per månad                        3 360 kr
Studielån per månad                11 088 kr (betalas tillbaka)
Totalt: 14 448 kr/månad

Aktivitetsledare fritidshem, 20 veckor heltidsstudier

Beräknat på inkomst 25 000 kr/månad. OBS! Detta är endast ett räkneexempel och inga exakta siffror.

100% Omställningsstudiestöd för 20 veckor heltidsstudier (10 månader)
Bidrag per månad                      19 998 kr
Lån per månad                              3 150 kr (betalas tillbaka)
Totalt: 23 148 kr/månad

YH-program, 80 veckor, halvtidsstudier

Beräknat på inkomst 25 000 kr/månad. OBS! Detta är endast ett räkneexempel och inga exakta siffror.

50% Omställningsstudiestöd för 80 veckor halvtidsstudier
Bidrag per månad                      19 998 kr x 50% = 9 999 kr
Lån per månad                             3 150 kr x 50% =  1 575 kr (betalas tillbaka)
Totalt omställningsstudiestöd: 11 574 kr/månad
+ Du har möjlighet att arbeta max 50%: 12 500 kr/månad
Möjlig månadsinkomst: 24 074 kr/månad

YH-kurs, 12 veckor

Beräknat på inkomst 25 000 kr/månad. OBS! Detta är endast ett räkneexempel och inga exakta siffror.

50% Omställningsstudiestöd för 12 veckor halvtidsstudier
Bidrag per månad                      19 998 kr x 50% = 9 999 kr
Lån per månad                              3 150 kr x 50% = 1 575 kr
Totalt omställningsstudiestöd: 11 574 kr/månad
+ Du har möjlighet att arbeta max 50%: 12 500 kr/månad
Möjlig månadsinkomst: 24 074 kr/ månad