Motiverande samtal, fördjupning – Lidingö stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stöd och Omsorgsförvaltningen i Lidingö Stad att genomföra utbildningen Motiverande samtal – fördjupning, för arbets-och studiecoacher inom socialpsykiatrin.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via MS Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

 • Repetition av Grundläggande principer och förhållningssätt
 • Modeller för förståelse av förändring, motivation, motstånd och ambivalens
 • Kommunikationsfärdigheterna: lyssna, reflektera, ställa öppna frågor och sammanfatta
 • Med kommunikationsfärdigheterna som verktyg lyssna och resonera om beredskap till förändring
 • Användbara strategier:
  – Att lyssna efter, hämta fram och förstärka personens uttalanden som handlar om motivation och förändring
  – Be om lov
  – Att förebygga, möta och hantera motstånd
  – Att utforska personens ambivalens för att underlätta för henne att komma vidare i förändringsprocessen
  – Att befästa beslut och planera förändringen
  – Meny – Agenda
  – Informera i dialog
 • Dilemman, utmaningar och möjligheter vid tillämpning inom det egna verksamhetsfältet
 • Metodfokuserad feedback på egna samtal
 • Empati och den empatiska kommunikationen
 • Med hjälp av praktiska övningar tränar vi och utvecklar vår empatiska kommunikation. Få möjlighet att utveckla de egna färdigheterna att använda samtals verktyg medvetet och selektivt för att få en balans mellan följsamhet och styrning.
 • Individuell utvecklingsplan

I utbildningen använder vi en pedagogik och ett förhållningssätt som involverar och skapar engagemang, delaktighet och egen aktivitet hos dig som deltagare. Vi relaterar till dina erfarenheter och integrerar metoden i din arbetsvardag. Allt för effektiv inlärning och relevans. Under utbildningen varvas föreläsning med praktiska övningar och möjlighet till återkoppling.

Intresserad av den här utbildningen?

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Självklart anpassas innehållet utifrån era behov och önskemål. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17