Lärarnas kompetens och engagemang avgörande

För att möta elevernas behov har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) utvecklat en organisation där tillgänglighet, kollegial samverkan, medarbetarnas erfarenhet och kompetens samspelar med varandra. Allt för att eleverna ska lyckas med sin utbildning och få en fast anställning i sin nya yrkesroll.

– När våra elever gått klart en utbildning hos oss ska de ha nödvändiga kunskaper och färdigheter, och känna sig trygga med att gå vidare ut i arbetslivet. För oss är det att ha uppdraget i fokus, säger Annika Sjödin, rektor på KUI Fridhemsplan i Stockholm.

– Här på skolan hjälper vi varandra och håller gemensamt koll på hur våra elever utvecklas. Vi har regelbundna konferenser där vi diskuterar utmaningar som uppstår för enskilda elever och finner lösningar tillsammans. Det är väldigt viktigt för oss att fånga upp behov och agera i tid om vi märker att en elev inte verkar hänga med, säger Malin Bejhed.

Marie Carlström, yrkeslärare och förskollärare som undervisar inom barn- och fritidsprogrammet, menar att en framgångsfaktor har varit att anpassa undervisningen efter den som har de största behoven.

– Det som är nödvändigt för några är bra för alla. Till exempel kan det handla om tydliga lektionsstrukturer, att skapa gemensamma rutiner och att föra diskussioner på ett sätt som känns bekant för eleverna. Lika viktigt är själva bemötandet och hur jag som lärare pratar med eleverna, säger hon.

Lärarnas kompetens och engagemang avgörande

För att säkerställa kvaliteten på undervisningen och att eleverna är “anställningsbara” efter avslutad utbildning är en majoritet av KUI:s yrkeslärare, över 90 procent, legitimerade och de som inte är det studerar för att bli det. Många av lärarna på KUI är fortfarande yrkesverksamma och har goda kontakter med olika arbetsgivare. Skolan bjuder dessutom löpande in yrkesverksamma personer som berättar om sina yrken. Även fack och arbetsgivare besöker utbildningarna för att presentera vad de kan erbjuda och vad de eftersöker.

Alla lärare på KUI har lång yrkeserfarenhet inom de områden som de undervisar och kompetensen och yrkesstoltheten är hög. – Det är en känsla som vi vill föra över till våra elever. Vi vill att de ska brinna för sina kommande yrken på samma sätt som vi gör, säger Malin Bejhed.

– På KUI ställer vi höga kvalitetskrav på våra utbildningar och det är något som märks i våra möten med arbetsgivarna. Våra elever är mycket efterfrågade, säger Marie Carlström.