KUI är med och stärker äldreomsorgen i Norrtälje

Det behövs fler undersköterskor inom både sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det finns också behov av kompetenshöjande insatser inom flera områden. Norrtälje kommun startar nu ett projekt tillsammans med bland andra KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) för att fler medarbetare ska kunna ansöka om den skyddade titeln undersköterska.

Totalt ska ett 60-tal medarbetare inom hemtjänsten och äldreomsorgen delta i valideringsprojektet, som går ut på att kartlägga kunskaper och täppa igen eventuella kunskapsluckor.

"Det är en viktig satsning som Norrtälje väljer att göra och vi på KUI har lång erfarenhet av validering och utbildning av yrkesverksamma inom vård och omsorg. I takt med att vi får allt fler äldre människor i Sverige ökar behovet av högkvalitativ vård och omsorg och vi ser redan idag stora bekymmer med bemanning på flera håll. Det behövs fler händer i hela vårdsektorn men det är också viktigt att befintliga medarbetare får möjlighet att stärka sin kompetens"

Marie Palmgren, verksamhetschef för KUI

Projektet inleds med kartläggning

Projektet inleds med kartläggning och sammanställning av deltagarnas tidigare erfarenheter, betyg och intyg. Därefter görs en mer djupgående kartläggning som mynnar ut i en individuell studieplan.

"Någon kanske behöver kompletterande utbildning inom något område medan någon annan främst behöver få sina kunskaper och färdigheter prövade. Målet är att alla deltagare ska få vad de behöver för att kunna ansöka om att titulera sig som undersköterska. Det blir ett kvitto på att de har rätt kompetens"

Charlotte Regnér, rektor KUI

"Jag tycker att Norrtäljes satsning visar att de har ett stort engagemang när det kommer till att skapa god vård och omsorg för de äldre i kommunen. Det känns viktigt och bra att göra den här satsningen tillsammans"

Marie Palmgren

Fakta om projektet

Projektets uppstart äger rum den 4 oktober klockan 15.00-17.00 på Norrtälje Campus. Här kommer bland andra lokala politiker att närvara.

Projektet är ett samarbete mellan Kommunalförbundet sjukvård och omsorg och Norrtälje vuxenutbildning.

De kommande tio åren väntas antalet personer över 80 år i Sverige att öka med 250 000. Det innebär en ökad efterfrågan på bland annat hemtjänst

Enligt SKR:s personalprognos behövs det cirka 72 000 fler undersköterskor fram till 2031. Undersköterska är en skyddad titel sedan den 1 juli 2023.