KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Västerås

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Västerås i region Västmanland

Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Västerås innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Samarbetet mellan arbetsliv och utbildningar inom Vård- och omsorgscollege Västerås går bland annat ut på att kvalitetssäkra vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen. I samarbetet ingår både kommunala och privata aktörer, fackförbundet Kommunal, arbetsförmedlingen och Landstinget Västmanland.

Om Vård- och omsorgscollege region Västmanland

I Västmanland samarbetar Västmanlands10 kommuner i Region Västmanland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningssamordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Här finns relevanta utbildningar inom vård och omsorg och vi sammarbetar arbetsgivare, utbildare, och fack för att utveckla och bibehålla hög kvalitet på utbildning och säkra kompetensförsörjning inom Vård och omsorg.