KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Uppsala län

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Håbo i Uppsala län

Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Uppsala innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Uppsala samarbetar med fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagarna representerar arbetsliv och utbildning. Ordförande för den lokala styrgruppen, kommunens största vårdgivare samt uppdragskontorets strateger ingår även i Upplands regionala styrgrupp och bildar länk från lokal till regional nivå.

Om Vård- och omsorgscollege Uppsalaregionen

I Uppsala län samarbetar kommuner, regionen, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Tillsammans formar vi relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fack och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningen och höja kvaliteten.