KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Linköping i region Östergötland

Att vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege i Linköping innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Linköping samverkar med fackförbundet Kommunal, Hälsouniversitet och Landstinget. Arbetet leds av en lokal styrgrupp representerat av arbetsliv och utbildningsanordnare och är Linköpings länk till Östergötlands regionala VO-College och dess styrgrupp.

Vård och omsorgscollege region Östergötland

I Östergötlands län samarbetar kommuner, Region Östergötland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskolor. Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten i verksamheterna.