KUI är certifierade för Vård- och omsorgscollege i Sydnärke

KUI har fått det glädjande beskedet att vi nu är godkända att ingå i lokalt Vård- och omsorgscollege Syd Närke vilket innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. 

Detta innebär att vår Undersköterskeutbildning är en certifierad yrkesutbildning via VO-college. Skolans lärare medverkar i insatser för kompetensutveckling inom VO-college och våra elever (som uppfyller alla kriterier) tilldelas ett Diplom från Vård- och omsorgscollege som är en merit inför anställning inom vården.

Om Vård- och omsorgscollege Sydnärke

I Sydnärke samverkar arbetsgivare och utbildningsanordnare i Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå kommun med Region Örebro län, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege.

Kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Läs mer om kvalitetskriterierna här.