×

 

KUI är certifierade för Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Stockholms stad

Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Stockholms stad innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i lokalt VO-College Stockholms stad samverkar med fackförbundet Kommunal i ett arbete som leds av en lokal styrgrupp och ingår i regionalt Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen.

Om Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning, arbetsliv och fackförbundet kommunal och en viktig regional aktör där vi verkar för höjd kvalitet av vård- och omsorgsutbildningar och stärkt kompetensförsörjning inom regionen. Tillsammans utbildar vi framtidens vård- och omsorgsproffs!