Ansökan till våra korta YH-utbildningar är öppen!

Kompetensutveckla dig inom Vårdhygien, Palliativ vård eller Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Passa på att ansöka till våra 10-12 veckors distansutbildning inom Yrkeshögskola!

Kostnadsfria | CSN-berättigade | Distansstudier

Distans

Utbildningarna bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.