Intervju med Ellinor Isfors

Finns det en koppling mellan sexuell hälsa och psykisk hälsa?

Absolut! En stark koppling. Sexuell hälsa handlar bland annat om att känna sig trygg, må bra i de relationer man har, ha de kunskaper om kroppen man behöver och att veta vad man behöver för att må bra sexuellt.

Det finns ofta en osäkerhet kring att prata om sexualitet och sexuell hälsa inom LSS-verksamheter, varför tror du att det är så?

Många som jobbar inom LSS ser behovet av att kunna prata om frågor som rör sex, men har inte fått utbildning i hur man gör det på ett bra sätt - vilket så klart skapar en osäkerhet. Personalen är också många gånger osäkra på vilket mandat de har från ledningen att arbeta med de här frågorna.

Varför är det enligt dig så viktigt att inkludera ämnet sexuell hälsa inom LSS-verksamheter?

Att få ha en god sexuell hälsa är faktiskt en del av våra mänskliga rättigheter. Och om LSS inte ger stöd i de här frågorna vet jag inte vem som skulle göra det? Jag tycker så klart att det är väldigt viktigt, men jag vill också gärna påpeka hur roligt det kan vara.

Finns det något extra bra att tänka på vid dessa samtal?

Det är viktigt att lyssna och bekräfta personen i det den känner. Man behöver vara bra på bemötande, men man behöver inte vara expert på fakta om sex. Det går jättebra att svara ”Vilken bra fråga! Jag har ingen aning, men jag kan kolla upp det.”

Vilka förhoppningar om förändringar/förbättringar har du inom ämnet?

Åh, jag vill att fler ska känna att det är självklart att LSS olika målgrupper kan behöva stöd i sexuella frågor! Jag vill att folk i ledningspositioner ska visa tydligt att de här frågorna hör till.

Ellinor Isfors

Ellinor är legitimerad psykolog, sexualupplysare och föreläsare med mångårig erfarenhet från bland annat RFSU, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Kvalitet inom LSS

Psykisk hälsa - ett helhetsperspektiv

Årets LSS-konferens i Stockholm har tema psykisk hälsa. Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som anses vara något svårt att definiera. Begreppet används även på olika sätt i olika sammanhang. Verksamheter som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och WHO är dock enade om att begreppet bland annat innefattar psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär samt psykiatriska tillstånd.