Internationella lärardagen

Världslärardagen

Den 5 oktober 2022 firar vi internationella lärardagen, eller värdslärardagen som påminner oss om lärarnas viktiga och samhällsbärande roll i världen. Det är lärare som lägger grunden för vår framtid genom att utbilda, utveckla och stimulera barns och vuxnas lärande och kunskap.

Den internationella lärardagen har firats den 5 oktober sedan år 1994 och det var Unesco som först instiftade dagen. Att utbilda både barn och vuxna är helt avgörande för att skapa långsiktiga och hållbara samhällen. Det är genom utbildning vi utvecklar och behåller demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Därför gör lärare skillnad varje dag!

Världen idag står inför en kunskapskris då alla inte har tillgång till utbildning och 250 miljoner barn får inte ens lära sig att läsa och skriva. Vi behöver fler lärare med rätt kompetens och detta får vi om vi höjer lärarens status och villkor på arbetsmarknaden.

Vi på KUI uppmärksammar och tackar alla våra egna kompetenta och engagerade lärare som är med och gör skillnad för samhället varje dag!

världslärardagen