Europass

Våra YH-program som leder till examen har ett eget Europass-kvalifikationstillägg som bifogas till examensbeviset.

Enklare att söka jobb i Europa

Man kan säga att Europass är en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Detta ingår i EU:s arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft. Europass hjälper arbetsgivare att översätta betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Läs mer om Europass »