Epilepsi – Socialförvaltningen Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad att genomföra utbildning kring Epilepsi för chefer och medarbetare inom socialförvaltningen. 

Utbildningen omfattade en halvdag och fokuserar bland annat på:

 • Vad är epilepsi?
 • Orsak
 • Vad händer i kroppen?
 • Olika former av kramper
 • Anfallsutlösande faktorer, anfallsförebyggande åtgärder
 • Farmakologisk behandling
 • Omhändertagande och omvårdnad av person med epileptiskt anfall
 • Hur är det att leva med denna sjukdom
 • Attityder och fördomar
 • Forskning och utveckling
 • Praktiska tips

Intresserad av den här utbildningen?

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Självklart anpassas innehållet utifrån era behov och önskemål. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
FORTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider: alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17

Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan