äldreomsorg

Debattartikel i Dagens samhälle – Röj undan hindren och skapa en värdig äldreomsorg för alla

Nu har vi chansen att åtgärda de problem som äldreomsorgen länge dragits med. Börja med att ta bort de onödiga hinder som finns i regeringens äldreomsorgslyft, som försvårar nyrekryteringar, säkra anställningar och ökad kompetens inom äldreomsorgen, skriver företrädare för Academedia vuxenutbildning, Hermods och Kompetensutvecklingsinstitutet.

Äldreomsorgen har länge haft stora problem och under lång tid haft brist på utbildad personal.

Därför är äldreomsorgslyftet både välkommet och nödvändigt. Men det räcker inte för att skapa den förändring vi vill åstadkomma. Med dagens regler kan vi inte erbjuda alla som vill arbeta med vård och omsorg en utbildning. Vi kan heller inte säkerställa att de som erbjuds en utbildning, kan tillgodogöra sig den.

Vi föreslår därför:

  • att reglerna för antagning till Komvux ändras
  • att det säkerställs att alla kan tillgodogöra sig utbildningen
  • att det införs lön på lärlingsplatser