Cecilia Caiman

Filosofie Doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik

Cecilia är Filosofie Doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Cecilia har särskilt två forskarintressen 1) lärande för hållbarhetsfrågor och 2) estetikens roll i yngre barns naturvetenskapliga lärande. Hon är bland annat verksam i ett forskningsprojekt (2019–2022) finansierat av Vetenskapsrådet där syftet är att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Just nu är Cecilia också engagerad i frågor som berör barns röst i det offentliga rummet och hur de unga kan få mer inflytande i förskolan.

Ur Cecilias föreläsning:

Hur föreställer sig barnen på förskolan nyheter och vad innehåller barnens bidrag med avseende på hållbarhet. Häng med bland magiska mygglarvstårtor, innovativa maskiner och nya gröna maträtter till djur och människor!

Fig 1. Spindelmamman hoppar hopprep med alla åtta benen.

Fig 2. Spindelungarna leker i nätet, ”fast dom inte får göra så”, berättar förskolebarnen.

Se föreläsningar om bl.a.

Utforskande undervisning för hållbar utveckling i förskolan

Cecilia Caiman delar med sig av sina erfarenheter från utforskande projekt, där naturmöten och estetik sätter fart på barnens upptäckarlust.

Barn som förändrar världen

På Pysslingens förskolor har barnen med hjälp av ett bokprojekt fördjupat sig i olika frågeställningar kopplat till hållbarhet. Lyssna till Elise Sillevis Smitt och Mia Winborg.

En fungerande kommunikation i förskolan

Logopeden Anna-Karin Arnald berättar hur ni kan förebygga beteendeproblematik, stärka relationen med barnen och samtidigt hjälpa dem att lyckas i vardagen.