KUI är auktoriserade via EuropeActive

Hurra! KompetensUtvecklingsInstitutet har blivit auktoriserade via EuropeActive och kan nu utfärda certifikat för Personlig tränare, sk PT-licens

Det betyder av vi nu själva kan certifieraenligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer (www.europeactive.eu). Certifieringen innebär också att studentens namn registreras i ett register över certifierade tränare inom Europa, European Register of Excerice Professionals (EREPS).

Läs mer om vår yrkesutbildning Hälsocoach och Personlig tränare