Att möta människor med personlighetsstörningar – Norrtälje kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Att möta människor med personlighetsstörningar, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams eller i uppdragsgivarens lokal i Norrtälje enligt FHM rekommendationer och riktlinjer. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Begrepp, definitioner och historik
  • Vad är psykisk störning? Vad är psykiskt funktionshinder?
  • Faktorer som underlättar förståelsen av personer med psykiskt funktionshinder
  • Vad innebär kommunikation i allmänhet och med den som har ett psykiskt funktionshinder i synnerhet?
  • Kommunikation
  • Bemötande som kan underlätta tillvaron för personer som har psykiskt funktionshinder
  • Modeller att arbeta utifrån
  • Samarbete mellan kommun och landsting
  • Lagstiftning och biståndsbedömning

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Intresserad av den här utbildningen?

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Självklart anpassas innehållet utifrån era behov och önskemål. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17