Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC (SOL+LSS) – Daglig Verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Daglig Verksamhet att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC (SOL+LSS), för personal inom daglig verksamhet.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

 • Grundläggande kunskap kring SOL & LSS lagstiftning.
 • Skillnader
 • IBIC – en modell
 • ICF – komponenter och funktioner
 • Systematiskt arbetssätt
 • Socialtjänstens mål och värdegrund – KASAM
 • Kontaktmannens roll – ledare för omvårdnadsprocessen!
 • Livskvalitet, välbefinnande och hälsa (WHO 2001)
 • Mål, uppföljning och utvärdering (SOSFS 2011:9)
 • Samtal och kommunikation – samtalets fyra faser
 • Samverkan med andra yrkesfunktioner samt anhöriga
 • Arbetslagets betydelse – samarbete och samsyn

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

Intresserad av den här utbildningen?

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Självklart anpassas innehållet utifrån era behov och önskemål. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17