lss funktionsnedsättning

Assistentutbildning – Socialförvaltningen Stockholm stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad att genomföra assistentutbildningen för personal inom socialförvaltningen. 

Utbildningen omfattar 1 utbildningsdag mellan klockan 09.00-16.00. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Funktionshinderpolitikens mål att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet bland annat genom stöd i form av personlig assistans.
  • Vikten av samverkan med för personen viktiga samhällsaktörer och närstående.
  • Att genom exempel på centrala artiklar och intentioner i konvention och lag (teori) förstå hur man kan ställa frågor om sin egen praktik och hur den främjar delaktighet, självbestämmande mm. eller om den inte gör det?
  • Professionella relationer och förhållningssätt
  • Utmaningar kring självbestämmanderätt, förstå relationen i form av makt, etik och bemötande
  • Mål att deltagare ska fördjupa sin förståelse kring komplexiteten och behovet av professionell reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.

Intresserad av den här utbildningen?

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Självklart anpassas innehållet utifrån era behov och önskemål. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17