Anna-Karin Arnald

Legitimerad logoped

Anna-Karin är leg. Logoped och driver idag Funka Mera Norden AB, som erbjuder hjälpmedel och pedagogiskt material med inriktning språkutveckling och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anna-Karin har som logoped arbetat bland annat inom barnhabiliteringen, i språkklasser och språkförskola samt gjort läs- och skrivutredningar.  

Ur Anna-Karins föreläsning:

  • Hur anpassar vi vårt språkliga och kommunikativa förhållningssätt till barn med språklig sårbarhet eller NPF?
  • NPF-diagnoser och hur de påverkar språk och kommunikation.
  • Vad är språkstörning och språklig sårbarhet?
  • Anpassningar i vardagen.
  • Tydliggörande pedagogik – de sju frågorna.

En liten hälsning från Anna-Karin

Se föreläsningar om bl.a.

Utforskande undervisning för hållbar utveckling i förskolan

Cecilia Caiman delar med sig av sina erfarenheter från utforskande projekt, där naturmöten och estetik sätter fart på barnens upptäckarlust.

Barn som förändrar världen

På Pysslingens förskolor har barnen med hjälp av ett bokprojekt fördjupat sig i olika frågeställningar kopplat till hållbarhet. Lyssna till Elise Sillevis Smitt och Mia Winborg.

En fungerande kommunikation i förskolan

Logopeden Anna-Karin Arnald berättar hur ni kan förebygga beteendeproblematik, stärka relationen med barnen och samtidigt hjälpa dem att lyckas i vardagen.