Adventskalender 2022

Lucka nummer 1

5 studietips

Under lucka nummer 1 hittar vi 5 stycken studietips för dig som vill lyckas med dina studier hos oss. För att få bra studieresultat och mindre stress är lösningen inte att plugga mycket, utan att plugga smart! Med åratals av erfarenhet av vad som gör skillnad, vet vi att bra studieteknik är en stor nyckel till att lyckas i skolan. Här följer 5 tips för bättre studieteknik:

5 studietips för att lyckas

Testa dig själv

När du studerar är det viktigt att du hela tiden testar dig själv och dina kunskaper. Sådant som är svårare att lära sig kräver fler repetitioner och fler självtester. Flashcards är ett bra sätt att träna på att aktivt komma ihåg något. Du kan exempelvis klippa ut kort i kartong eller vanligt papper, där du skriver en fråga på framsidan och svaret på baksidan. Läs sedan frågan och svara på den utan att titta på baksidan.

Det allra bästa är att ställa frågor till dig själv utan svarsalternativ och ta fram informationen ur minnet. Detta kallas för “active recall”. Forskning har visat att om du tränar på att komma ihåg saker utan hjälp, lär du dig snabbast och bäst!

Ett annat tips är att ni arbetar två och två och förklarar för varandra vad ni försöker lära er. Genom att lära någon annan, lär du även dig själv automatiskt.

Repetition, repetition, repetition!

Att gå på samma stig i skogen flera gånger, gör stigen mer och mer tydlig. Exakt detta gäller även för ditt minne! Att repetera information gör din hjärnas kopplingar starkare. Din hjärna består nämligen av kopplingar (synapser), där nervceller kommunicerar med varandra. När detta sker för första gången, uppstår ingen stark koppling mellan olika minnen. Ju fler gånger dessa kopplingar görs desto starkare blir de och sannolikheten att du minns informationen ökar. Din hjärna behöver helt enkelt repetition för att ny information ska sätta sig.

I början av din inlärning, är det viktigt att repetitionerna sker nära inpå varandra. När du sedan har fått det att börja sätta sig, kan du låta det gå längre och längre mellan repetitionerna. Detta kallas för “spaced repetition” och är superviktigt för att lära sig på riktigt och komma ihåg!

Läs högt för dig själv

Att läsa högt för sig själv innebär att man inte enbart visualiserar texten, utan också hör den. På så sätt tar hjärnan intryck från två olika håll.

Många med god studieteknik brukar använda flera sinnen för att lära sig. Ett vanligt tips på studieteknik är att hitta de sätt som fungerar bäst för dig — att läsa, tala och kanske rita kan som kombination bli en stark studieteknik.

Se till att få din superviktiga sömn

Att råplugga under natten på bekostnad av sömn är både kortsiktigt och oftast något som kostar mer än det smakar. Det ger en högre stressnivå och sämre sömnkvalitet, vilket gör att du lär dig mindre, orkar mindre och kommer ihåg mindre.

Har du i övrigt pluggat ordentligt dagarna innan exempelvis ett prov, så är det mycket bättre att investera i en god natts sömn.

Eliminera störande element på internet

I den mån det är möjligt, bör du hålla dig borta från internet när du pluggar. Givetvis är internet ett verktyg för studierna, men då bör du se till att inte samtidigt vara inloggad på exempelvis sociala medier.

Allt som inte har med studierna att göra stjäl fokus. De som är riktigt duktiga på att hålla fokus ser till att göra en sak i taget och få bort alla störande inslag. Sätt telefonen på ljudlös och stäng av notiser, du behöver inte vara nåbar alltid!

Källa: Expertens 15 tips för bättre studieteknik, allakando.se.