Om Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete

Syfte med kursen

Kursen Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete syftar till att ge den studerande kunskap och insikt om hur IT och välfärdsteknologi kan användas som stöd vård och omsorgsinsatser för att samordna vård och omsorgsinsatserna runt den enskilde individen samt som verktyg för kvalitetssäkring.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska ha specialiserade kunskaper
och kompetens kring hur It kan användas som stöd i avancerad omvårdnad
av mest sjuka äldre samt som kvalitetsverktyg. Den studerande ska ha
fördjupad kunskap om dokumentation och dess betydelse i arbetet med
mest sjuka äldre. Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap
om ny teknik och innovation i vården om mest sjuka äldre och färdighet och
kompetens att utveckla och samordna vård och omsorgsinsatserna runt
den enskilde individen inom området. I kursen ingår praktiska
övningsmoment med vedertagna system och kvalitetsverktyg.

Kursen ger kunskaper om:

  • Ny teknik och innovation gällande vården av mest sjuka äldre

Kursen ger kunskaper i:

  • Hur It kan användas som stöd i avancerad vård
  • Dokumentationens betydelse i arbetet med mest sjuka äldre
  • Kvalitetskriterier och system inom vården
  • Praktiskt evidensbaserat arbete

Kursen ger färdigheter att:

  • Hantera olika It-system kopplat till vården och ha förståelse för dess syfte och användningsområden
  • Dokumentera och hantera de olika delar som ingår i ett vårdsammanhang utifrån rådande kvalitetskriterier

Efter kursen får den studerande kompetenser att:

  • Reflektera över dokumentationens betydelse för ett kvalitetssäkert arbete och dess betydelse för individen i vårdsammanhang
  • Utveckla och samordna vård och omsorgsinsatserna runt den enskilde individen inom området dokumentation

UTBILDNINGSTYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 20

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

KURSEN INGÅR I YH-UTBILDNINGEN Specialistundersköterska Multisjuka äldre

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Yrkeshögskolekursen är kostnadsfri.

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker till en YH-utbildning. En steg för steg guide.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

Har du mer specifika frågor om våra YH-utbildningar, såsom ansökan via reell kompetens, kan du kontakta KUI Yrkeshögskola.

Telefontider

Måndag-fredag kl. 9-12 och kl. 13-15

 

Chatta med Central kundtjänst

Har du generella frågor om våra YH-utbildningar, såsom ansökningsperioder, behörighet eller utbildningsinnehåll kan du chatta direkt med vår centrala kundtjänst.

Chattens öppettider

Måndag-torsdag kl. 9-12 och kl. 13-16. Fredagar kl. 9-12.