Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om barns språkinlärning och
språkutveckling från tidig ålder fram till skolstart med stöd av olika teorier.
Ytterligare ett syfte är att ge de studerande verktyg och modeller för att
pedagogiskt jobba med språkutveckling hos barn anpassat efter ålder och
situation.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om barns
språkutveckling, språkets uppbyggnad och användning, multimodala
uttryck hos förskolebarns, tidiga möten med skriftspråket, fonologisk
medvetenhet i relation till skrift och läsinlärning samt de första stegen mot
att kunna skriva och läsa. Kursen ger också kunskaper om kommunikation
och socialt samspel samt förståelse för verbal och ickeverbal
kommunikation och samspelet mellan barn och vuxna och dess betydelse
för språkutvecklingen. Kursen ger också en teoretisk grund och centrala
aspekter av förskolebarns två- eller flerspråkiga utveckling.

De studerande får färdighet och kompetens att pedagogiskt arbeta med
metoder för högläsning och begreppsbildning samt att planera aktiviteter
för läs- och skrivutveckling i förskoleålder. De studerande får också
färdighet att använda leken, berättande, IKT och andra metoder för att
stimulera språkförståelse och språkutveckling. Efter kursen ska de
studerande ha kompetens för att självständigt planera för ett pedagogiskt
språkutvecklande arbetssätt i samverkan med övrig personal.

UTBILDNINGSTYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 20

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

KURSEN INGÅR I YH-UTBILDNINGEN Specialistbarnskötare med inriktning Språkutveckling

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer om CSN och hur du ansöker.

Kostnadsfri

Den här Yrkeshögskolekursen är kostnadsfri.

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker till en YH-utbildning. En steg för steg guide.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

Har du mer specifika frågor om våra YH-utbildningar, såsom ansökan via reell kompetens, kan du kontakta KUI Yrkeshögskola.

Telefontider

Måndag-fredag kl. 9-12 och kl. 13-15

 

Chatta med Central kundtjänst

Har du generella frågor om våra YH-utbildningar, såsom ansökningsperioder, behörighet eller utbildningsinnehåll kan du chatta direkt med vår centrala kundtjänst.

Chattens öppettider

Måndag-torsdag kl. 9-12 och kl. 13-16. Fredagar kl. 9-12.