×
 

Praktisk juridik inom social omsorg

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens
arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i
praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i
sitt arbete.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Kunskaper om de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom
  • funktionshinderområdet
  • Färdigheter i att tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet innebär i praktiken
  • Kompetens att tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumentation och i arbetet med den enskilde.

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och behandlar bl.a. juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss