Människans utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 • Kunskaper om människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt i olika faser i livet, från barn- till ålderdom,
 • Kunskaper om människans sexualitet
 • Kunskaper om mångfald och integration ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv,
 • Kunskaper om kulturens betydelse för individens utveckling
 • Specialiserade kunskaper om salutogent förhållningsätt och begreppet ”KASAM”, som betecknar en känsla av sammanhang, Kunskaper om hur den enskildes sociala nätverk påverkar dennes utveckling
 • Kunskaper om kännetecken på våld eller annan utsatthet i nära relationer
 • Färdigheter i att stödja den enskilde i olika utvecklingsskeden och faser i livet
 • Färdigheter i att arbeta salutogent och utifrån den enskildes behov
 • Färdigheter i att samverka med den enskildes nätverk
 • Färdigheter i att möta människor från olika kulturer med andra värderingar än de egna
 • Färdigheter i att bidra till att skapa förståelse för kulturella skillnader och olika värderingar i verksamheten
 • Kompetens att handleda andra till ett salutogent förhållningssätt

Snabba fakta

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger kunskaper om bl.a. hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom.

TYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 15

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid