×
 

Lärande och handledning som pedagogiska verktyg

Syfte med kursen

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg att agera professionellt i rollen som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och förståelse för handledarens roll och ansvar. Den studerande får färdighet och kompetens att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Den studerande får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Kursen ger kunskaper i:

  • Metoder för handledning och handledarens roll och ansvar
  • Grupprocesser
  • Coachande förhållningssätt

Kursen ger färdigheter att:

  • Handleda kollegor pedagogiskt i vardagsarbete och komplexa vård- och omsorgssituationer

Efter kursen får den studerande kompetenser att:

  • Reflektera och analysera över gruppens arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt identifiera metoder för att leda arbetet framåt samt kommunicera dessa

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om grupprocesser samt handledarens roll och ansvar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss