Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar kommunikation, välfärdsteknologi / välfärdsteknik och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Specialiserade kunskaper om kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet så som alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik
  • Kunskaper om tekniska hjälpmedel för inlärning och kommunikation
  • Kunskaper om välfärdsteknologi
  • Färdigheter i att kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar
  • Färdigheter i att kommunicera med hjälp av olika tekniska verktyg
  • Färdigheter i att använda tekniska verktyg för inlärning
  • Färdigheter i att implementera välfärdsteknologi i verksamheten
  • Kompetens för att utifrån den enskildes funktionsnedsättning välja och anpassa lämpligt kommunikationsstöd
  • Kompetens för att vägleda andra i användandet av olika kommunikationssätt, så som att ge kognitivt stöd för att främja kommunikation, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen

Stödpedagog 200 YHP

YH-utbildning Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans (schemalagd nätbaserad undervisning 1-2 gånger/vecka) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen.

Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Kursen ger specialiserade kunskaper om bl.a. kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet.

TYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

KURSEN INGÅR I YH-UTBILDNINGEN Stödpedagog

ANSÖKAN Går ej att ansöka utanför Stödpedagogsprogrammet

Söksymbol

Hitta ditt YH-program

Här kan du hitta alla våra program inom yrkeshögskolan. Chatta med oss på hemsidan om du har några frågor.