×
 

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet,
inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och
kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation
och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens
möjligheter, utmaningar och dilemman.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  • Specialiserade kunskaper om kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet så som alternativ kompletterande kommunikation och samtalsmetodik
  • Kunskaper om tekniska hjälpmedel för inlärning och kommunikation
  • Kunskaper om välfärdsteknologi
  • Färdigheter i att kommunicera med människor med olika funktionsnedsättningar
  • Färdigheter i att kommunicera med hjälp av olika tekniska verktyg
  • Färdigheter i att använda tekniska verktyg för inlärning
  • Färdigheter i att implementera välfärdsteknologi i verksamheten
  • Kompetens för att utifrån den enskildes funktionsnedsättning välja och anpassa lämpligt kommunikationsstöd
  • Kompetens för att vägleda andra i användandet av olika kommunikationssätt, så som att ge kognitivt stöd för att främja kommunikation, delaktighet, självständighet och självbestämmande i vardagen

Denna kurs ingår i YH-utbildningen Stödpedagog. Läs mer här.

Kursen ingår i YH-utbildningen Stödpedagog och ger specialiserade kunskaper om bl.a. kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 35

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss